Resimli Türkçe Sözlük

       Türkçe’yi öğrenirken başlangıçta ihtiyaç duyduğunuz kelimeleri görsel olarak bu kitapta bulabilir, dilbilgisi çalışmaları için gereken altyapıyı bu kitapla oluşturabilirsiniz. Zengin içeriğe sahip bu kitap ile Türkçe artık daha kolay!

  Satın Al!  Satın Al! Özellikleri Keşfet İletişim

Dil Eğitiminde Niçin Önce Kelime Çalışması?

      Dil eğitiminde, öncelikli olarak yapılması gereken şeyin çoğu zaman o dilin gramerini öğrenmek olduğu düşünülür. Oysaki hedef dil ile daha sıcak bir temas kurabilmenin ön şartı, o dilin kelime kadrosuna belli bir düzeyde hakim olabilmektir. Bu sayede kişi, öğreneceği dildeki kelimelerin manalarını araştırmakla vakit kaybetmeden dilin gramerine daha iyi nüfuz edebilecek ve bu süreci daha eğlenceli kılacaktır. Dolayısıyla dil eğitiminde ancak belli bir seviye katedildikten sonra dilbilgisi ve kelime çalışmalarının eşzamanlı yürütülmesinin daha doğru olacağı söylenebilir.

Niçin Bu Kitap?

      Türkçe’yi öğrenirken başlangıçta ihtiyaç duyduğunuz kelimeleri görsel olarak bu kitapta bulabilir, dilbilgisi çalışmaları için gereken altyapıyı bu kitapla oluşturabilirsiniz. Zengin içeriğe sahip bu kitap ile Türkçe artık daha kolay!

Kitabın İçeriği

      Resimli Sözlük Eğitim Setleri, Resimli Türkçe Sözlük, Resimli 3 Dilli Sözlük (Türkçe-İngilizce-Arapça), Resimli Türkçe Öğretmen Kartları ve Resimli Türkçe Öğrenci Kartları’ndan oluşan eğitim materyallerini içermektedir. Türkçe ile yeni tanışan insanlara Türkçe’yi sevdirip onların kelime hazinelerine yardımcı olabilmek ve eğitim sürecini daha verimli, daha eğlenceli kılmak amacıyla günlük dilde çokça karşılaşılan kelimeler, bu çalışmalarda görsellerle desteklenerek öğretmen ve öğrencilerin istifadesine sunulmaktadır. Resimli 3 Dilli Sözlük (Türkçe-İngilizce-Arapça) adlı çalışma, Türkçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce kelimeleri de ihtiva etmesi bakımından bu dillerle tanışma evresindeki öğrencilerin çalışmalarına da destek ve kolaylık sağlayacak niteliktedir. Resimli Türkçe Sözlük, insan ve çevresi hakkında yaklaşık 2000 kelime ihtiva ederken Resimli 3 Dilli Sözlük’te kelime kadrosu 5000 kelimenin üzerine çıkmaktadır. Günlük hayatta sıkça kullanılan cümleler ise bu iki çalışmada Türkçe diyaloglar üzerinden verilmiştir. Resimli Türkçe Öğretmen Kartları, sınıfta öğrencilerle etkileşime geçebilecek şekilde tasarlanmıştır. 21x14 ölçülerinde olan kartların ön kısmında resim, arka kısmında büyük puntolarla kelime yer almaktadır. Bu haliyle çalışma, yaklaşık 900 kelimeden oluşmaktadır. Resimli Türkçe Öğrenci Kartları, 9.5x6 ölçülerindedir ve cepte taşınabilecek şekilde iki grup halinde sunulmaktadır. Öğretmen kartlarıyla aynı kelime kadrosuna sahip olan kartlarda arkalı önlü dört kelime bulunup toplam 236 karttan oluşmaktadır. Öğretmen kartlarından farklı olarak kelimelerin yanında ayrıca kelime telaffuzlarının bulunduğu QR kodlar yer almaktadır. Bu haliyle çalışmalar kendi kendine öğrenme(otodidaktik) yöntemine de uygunluk arz etmektedir.